Bladins Montessoriförskola

Montessoriförskolan har en avdelning med 76 barn. Våra öppettider är mellan kl. 07.15-17.30. Öppettiderna kan ändras beroende på den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas behov.

Förskolan är belägen på Själlandstorget 1 i Malmö. Det är ett lugnt område intill Pildammsparken och förskolan omges av mycket grönska. Inomhus har vi generösa, stora, ljusa lokaler som gör att vi har en god översikt över det dagliga arbetet, och hjälper barnen att inspirera varandra i sitt arbete helt enligt Montessoripedagogiken. Lokalerna är inredda för att barnen själva ska kunna välja sina aktiviteter utan att vara beroende av någon vuxen. Lärarens uppgift är att hjälpa barnet att lära sig själv. Lärarens roll i Montessoripedagogiken är att observera barnets utveckling och erbjuda lämpligt material att arbeta med som de är mogna för.

Vi tar oss under året ofta till olika kulturella evenemang i staden såsom teatrar, bibliotek, museer, utställningar. Varje månad har vi en heldagsutflykt med alla barnen.

Några av våra barn bor i närområdet men vi har ett stort upptagningsområde (Malmö och gränskommunerna) eftersom vi har en speciell pedagogisk inriktning.

Vårt mål är att hjälpa barnen att utvecklas till trygga och självständiga individer. Vi vill skapa de bästa förutsättningarna för att våra barns egen lust till lärande ska ge dem utveckling och kunskaper.

Vi arbetar utifrån Montessoripedagogikens grunder vilket är enkelt att sammanföra med förskolans läroplan Lpfö-98 (Lpfö-98 är tydligt inspirerad av Maria Montessoris pedagogik). Barnet är alltid i centrum och måste få utvecklas i sin egen takt efter sin egen förmåga. Varje barn är unikt och har olika behov, därför är det viktigt att möta barnen i deras tankar och intressen. Montessoripedagogiken bygger på att barnet har en inre drivkraft och en lust att lära sig.

Allt i den levande världen är aktivt. livet i sig självt är aktivitet och det är bara genom aktivitet som vi kan söka och vinna livets fulländning.”