Montessoripedagogiken

”Barn ska alltid respekteras och så även deras arbete, det vill säga den aktivitet som de visar djupt intresse för.”

”Hjälp mig att göra det själv” är en tanke som grundar sig på det faktum att ingen kan lära någon annan något. Man kanske behöver hjälp för att kunna lära sig, alphabet-montessorimen själva inlärningen måste var och en klara på egen hand. I en Montessorigrupp är lärarens uppgift därför inte att i första hand förmedla kunskap, snarare att observera barnen och vara uppmärksam på varje barns behov. Läraren ger den stimulans som svarar mot varje barns mognad och intresse, samt berättar, beskriver, stimulerar till diskussion och nya frågeställningar. Sedan visar han/hon var kunskap finns att hämta och visar hur materialet skall användas för att ge en meningsfull träning. Sedan gäller det för barnet att arbeta självständigt med sin uppgift. ”All onödig hjälp är ett hinder i barnets utveckling.”

Montessoriförskolan – en spännande och stimulerande miljö

Kommer du på besök till en Montessoriförskola, kan du knappast låta bli att fascineras av den aktivitet som råder. Här finner du barn mellan 1 och 6 år, som ägnar sig åt praktiska sysselsättningar som finns naturligt i vår vardag. Här träffar du också barn som med hjälp av räknestavar eller pärlmaterial sätter sig in i matematikens grunder.

Maria Montessori
Maria Montessori

Kanske förvånar det dig att en 3-åring med största koncentration lägger pussel med världsdelarna, eller att en 4-åring med största iver tränar sig att skriva. Kanske tycker du att det är lite konstigt att en 5-åring pratar om cirklar och olika sorters trianglar.

I fritt skapande får barnen utlopp för sin fantasi. Genom att inte i tid och otid hjälpa dem, utan i stället låta dem fritt experimentera, prova sig fram och öva sig inom olika områden, har man undanröjt de hinder som vi vuxna normalt ställer i vägen för barnens naturliga utveckling. Så vad du ser i Montessoriförskolan är helt enkelt prov på vad som händer när man i rätt miljö och med rätt stimulans tar vara på barnens inneboende resurser. Du ser prov på att barn både vill och kan betydligt mer än vi vuxna tror.

Frihet, ansvar, hänsyn och självförtroende

Friheten förutsätter att barnen tar hänsyn till kamraterna i sin omgivning. I en Montessorigrupp, känner barnen att de arbetar för sin egen skull – inte för lärarens. Känslan av att lyckas med en uppgift som man själv har valt, skapar naturlig arbetsglädje och självförtroende. När barn med liv och lust ägnar sig åt just det ämne som för tillfället intresserar mest, koncentrerar de sig och disciplinproblemen blir små. ”När barn får jobba i sin egen takt, minskar risken för konkurrens och tävlingsmentalitet.”

”Montessoripedagogiken är den enda pedagogik som bygger på barns psykiska utveckling. Just detta har gjort att Montessoripedagogiken är spridd över hela världen och att den idag är lika aktuell som i början av seklet.” (ur Montessoripedagogik i förskola och skola av Kristina Skjöld Wennerström och Mari Bröderman Smeds)