Barn & föräldrars inflytande

Nybild2015uBarnens inflytande

Miljön gör att allt material är tillgänglig för barnen, öppnar deras intresse att arbeta med olika saker; ”det fria valet” ger stor möjlighet att påverka deras dagliga arbete och vi strävar mot att barnen ska bli självständiga, säkra på sig själva och utveckla viljan att våga hjälpa andra.

Föräldrar

Föräldrarna har en väldigt viktigt roll i förskolan. Som förälder är man med och genomför olika aktiviteter såsom julpyssel, vårfest och olika arrangemang som föreningen ordnar under året. Vi har även ett föräldraforum där föräldrar har möjlighet att påverka förskolans innehåll och arbete.