Om Bladins

En kort historia om Bladins

Bladins skola är en av de äldsta skolorna i Sverige. Den startade i slutet av 11800-talet som en elementarskola – ett komplement till folkskolan.

Många av lärarna på Förberedande skolan, som Bladins kallades då, var adjunkter från Latinskolan. De hade ansvaret för undervisningen tillsammans med två

Vilhelm Bladin
Vilhelm Bladin

småskollärare. Adjunkt Lilja blev skolans första rektor (därav liljan i skolans vapen). Vilhelm Bladin gav skolan sitt namn och var rektor till in på 50-talet då Sigurd Delling tog över. 1957 tog rektorsparet Rosemarie och Stig Erikson över skolan. Det var först nu som skolan antog namnet Bladins skola för att förhindra namnförväxling med en annan privatskola i staden.

Antalet klasser ökade successivt och på 60-talet fick Bladins tillstånd att bedriva undervisning för nio årskurser (detta skedde samtidigt som grundskolan infördes). Några år senare utvidgades Bladins med en förskola och en gymnasieskola. År 1987 grundades Bladins International School. Kockums behövde en skola för australiensiska barn, då de fick kontrakt att bygga ubåtar åt Australiens flotta.

Bladins skola har alltid lyckats med att rekrytera kreativa och mycket engagerade lärare och drivits av entusiastiska skolledare. Många gamla elever minns säkert Rosemarie Eriksons uppoffrande arbete under nästan tre decennier och hennes dynamiska personlighet. Under denna tid uppstod den berömda ”Bladinsandan” – och den lever fortfarande!

Skolan har under de senaste åren genomgått en djupgående pedagogisk utveckling och samtidigt har det skett en väsentlig förbättring av skolmiljön. Bladins har idag långa köer. Vår skola behövs!